MATERIAŁY

Do pobrania prezentacje dotyczące Paneli podmiotów prywatnych oraz publicznych.

O KONFERENCJI

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w bezpłatnej ogólnopolskiej konferencji, której gospodarzem jest Miasto Płock.

W tym roku hasłem przewodnim spotkania przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego jest zdanie: „Sukces rodzi się wspólnie. Partnerstwo publiczno-prywatne: przygotowanie, realizacja, dobre praktyki”.

Po wielu latach funkcjonowania PPP w Polsce możemy dokonywać już podsumowań, podawać dobre przykłady, opuścić teorię i porozmawiać o praktyce. Konferencja składać się będzie z serii wykładów, prezentacji, warsztatów oraz paneli dyskusyjnych. Mowa będzie o dobrych praktykach, ciekawych przykładach oraz problemach, które pojawiają się w trakcie realizacji działań PPP. W konferencji udział wezmą przedstawiciele samorządów oraz inwestorzy prywatni, co pozwoli na lepsze zrozumienie obu stron, jak i dalszy rozwój partnerstwa publiczno prywatnego.

DLA UCZESTNIKÓW

Tutaj znajdziesz praktyczne informacje dotyczące m.in. dojazdu i rekomendowanych hoteli.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Informacja: Joanna Michalak

info@plockppp.eu

tel. 24 36715 84

DLA MEDIÓW

Rzecznikiem Prasowym Konferencji jest

Olga Wójcik: media@plockppp.eu