MATERIAŁY

Bartosz Korbus – Stan rynku PPP w Polsce

BGK – Finansowanie Projektów PPP

DK Energy – Nowa jakośc życia mieszkańców osiedla Juliusz w Sosnowcu

IGI AQUA – PPP z perspektywy partnera

Instytut PPP – Współpraca w ramach PPP w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Kancelaria C&K – Dialog konkurencyjny

Siemens – Efektywność energetyczna sektora publicznego w Polsce

Kancelaria C&K – Dialog konkurencyjny i umowa o PPP

MOTA ENGIL – Parkingi miejskie w modelu koncesyjnym

Płock – zmiana ustawy o ppp

Płock – Polityka PPP